Ballraíocht ar Bhoird Stáit

Sa rannán seo, gheobhaidh tú liosta iomlán de na Boird Stáit, de réir Roinne. Léiríonn sé seo an réimse de dheiseanna féideartha atá ann le freastal ar Bhord Stáit. I gcás gach comhalta de Bhord, tá eolas ar fáil faoina (h)ainm, an dáta a ceapadh é/í, an cineál poist atá aige/aici agus bunús an cheapacháin. Tá faisnéis curtha ar fáil againn freisin ar bhonn dlíthiúil an Bhoird, nuair is cuí.

Déantar gach iarracht lena chinntiú go mbíonn an fhaisnéis atá ar fáil anseo iomlán agus cothrom le dáta. Le cabhrú linn é seo a dhéanamh, iarrtar ort aon fhaisnéis faoi cheapacháin úra nó faoi rud ar bith eile a bheadh in easnamh againn a chur chuig stateboards@per.gov.ie.