Leabharlann Náisiúnta na hÉireann

Bunús dlíthiúil: National Cultural Institutions Act 1997, s. 10
Uaslíon post: 12
Uimhreacha Cothromaíocht Inscne: Mná (7), Fir (4)
Céatadán Cothromaíocht Inscne: Mná (64%), Fir (36%)

Ainm Céad-dáta ceaptha Athcheaptha Dáta Éaga Cineál poist Bunús an cheapacháin
Caitriona Sharkey 29/07/2021 28/07/2026 Comhalta Bhoird PAS Appointment
Ciarán Ó hÓgartaigh 29/07/2021 28/07/2026 Comhalta Bhoird PAS Appointment
Conor Kostick 30/09/2015 24/11/2020 23/11/2023 Comhalta Bhoird Reappointed by Minister under 9.1.5 of the Guidelines for Appointments to State Boards (Original PAS Appointment)
Eoin McVey 11/11/2015 08/02/2021 07/02/2026 Cathaoirleach PAS Appointment
Jennifer Taaffe 30/09/2015 24/11/2020 23/11/2023 Comhalta Bhoird Reappointed by Minister under 9.1.5 of the Guidelines for Appointments to State Boards (Original PAS Appointment)
John Grenham 29/07/2021 28/07/2026 Comhalta Bhoird PAS Appointment
Kalpana Shankar 29/07/2021 28/07/2026 Comhalta Bhoird PAS Appointment
Lisa Grimm 29/07/2021 28/07/2026 Comhalta Bhoird PAS Appointments
Lorelei Harris 29/07/2021 28/07/2026 Comhalta Bhoird PAS Appointment
Maeve Conrick 30/09/2015 24/11/2020 23/11/2023 Comhalta Bhoird Reappointed by Minister under 9.1.5 of the Guidelines for Appointments to State Boards (Original PAS Appointment)
Marie Bourke 08/02/2021 07/02/2026 Comhalta Bhoird RDS Nominee